english  česky       Domů  Kontakt    
Úvod

Na rozdíl od běžně nabízených kurzů je výuka rozdělena na vzájemně se doplňující disciplíny, např. komunikativní dovednosti, prakticky zaměřenou výuku fonetiky s cílem zlepšit porozumění, gramatiku, reálie a odborný jazykový styl.
Komunikativní dovednosti, tj. mluvení, poslech, psaní a čtení doplňuje gramatika, která se zaměřuje především na pochopení struktury jazyka, jak naše dlouholeté zkušenosti potvrzují, zpětně zlepšuje i schopnost komunikace.


Na základě dosažených výsledků jsou uchazeči zařazeni do některé z následujících úrovní:

English
001 – úplní začátečníci ( žádná znalost jazyka )
002 – základní úroveň ( předpokládá se minimální znalost jazyka )
003 – mírně pokročilí (předpokládá se dobrá základní znalost jazyka )
004 – středně pokročilí ( předpokládá se dobrá maturitní znalost jazyka )
005 – pokročilí ( předpokládá se velmi dobrá znalost jazyka )